Indice - Como leer tablaturas - Acordes para guitarra - Improvisacion - Jazz y Composicion - Escalas blues basicas - Escalasa blues avanzadas - Sistema Modal  

                                                            EN00560A.gif (1867 bytes)      PARA GUITARRISTAS

                                                                             Listado de acordes ( pagina 2)

                                              Califique este sitio

 

\OO___O/         \ _X___O/           \ X__O_O/        \ _XO__O/

1||||||           1||||||             1||||||          1||||||

 ||O|O|            O|||||              ||O|||           O||O||

 ||||||            |||OO|              |O||O|           ||||O|

 |||O||            ||O|||              ||||||           ||||||

 

 Aad=LAadd9        Bbaug= SIbaug/MI    Cad=DOadd9       Dad=REadd9

 

 

\XO__OO/         \ X_X__O/           \ X___XO/        \ XO____/

6OOOOOO           1||||||             5OOOOOO          1||||||

 ||O|||            ||||O|              ||||||           ||OO|O

 ||||||            |O|O||              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Aad=LAadd9        Bbdim= SIbdim/DO    Cad=DOadd9       Dad=REadd9

 

 

\XXO___/         \ XXO__O/           \ XX____/        \ XX____/

1|||||O           1||||||             1||O|O|          1||||||

 |||OO|            ||||O|              |||O|O           ||OO|O

 ||||||            |||O||              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Aaug/= LAaug/RE   Bbdim= SIbdim/RE    Cdim/= DOdim/LA  Dad=REadd9

 

 

\_O_O__/         \ X__O_O/           \ XX____/        \ X____O/

1O||||O           1|O||||             1||OOO|          2OOOOOO

 ||||O|            ||O|O|              |||||O           ||||O|

 ||O|||            ||||||              ||||||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           |O||||

 

 Aaug/= LAaug/SOL  Bbdim= SIbdim/SOL   Cdim/= DOdim/LAb Dad=REadd9

 

 

\______/         \ XX____/           \ XX____/        \ X___XO/

4OOOOOO           1||||||             4OOOOOO          7OOOOOO

 |||O||            ||O|O|              |||O||           ||||||

 |OO|||            |||O|O              ||||||           |O||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab =LAb           Bbdim= SIbdim/SOL   Cdim/= DOdim/LAb Dad=REadd9

 

 

\X____O/         \ ______/           \ X_____/        \ _X___O/

1|||OO|           1||||||             2OOOOOO          1||||||

 ||O|||            O|O|OO              ||||||           O|||||

 |O||||            |||O||              ||O|O|           |||OO|

 ||||||            |O||||              |O|O||           ||O|||

 

 Ab#=LAb#5         Bbdim= SIbdim/SOLb  Cdim/= DOdim/RE  Daug/= REaug/MI

 

 

\XX____/         \ XX___O/           \ XX____/        \ ______/

1||O|O|           1||||||             1||O|O|          4OOOOOO

 |||O||            ||||O|              |||O|O           ||||||

 ||||||            |||O||              ||||||           ||OOO|

 |||||O            ||O|||              ||||||           ||||||

 

 Ab/=LAb/LA        Bbdim= SIbdim/SOLb  Cdi=DOdim7       Db =REb

 

 

\X_____/         \ X__O_O/           \ X_____/        \ X_____/

8OOOOOO           1|O||||             3OOOOOO          1|||O|O

 ||||O|            ||O|O|              ||||O|           ||||O|

 ||O|||            ||||||              ||OO||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           |O||||

 

 Ab/=LAb/FA        Bbdim= SIbdim7      Cm =DOm          Db =REb

 

 

\XX____/         \ XX____/           \ XX____/        \ X_____/

1||OOOO           1||||||             3OOOOOO          4OOOOOO

 ||||||            ||O|O|              ||||O|           ||||||

 ||||||            |||O|O              ||OO||           ||OOO|

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab/=LAb/FA        Bbdim= SIbdim7      Cm =DOm          Db =REb

 

 

\XX____/         \ ______/           \ XX____/        \ XX____/

1||OOO|           1OO|||O             1||O|O|          1|||O|O

 |||||O            ||||O|              |||O||           ||||O|

 ||||||            ||OO||              |||||O           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab/=LAb/SOLb      Bbm=SIbm            Cm/=DOm/LA       Db =REb

 

 

\XX____/         \ X_____/           \ X_____/        \ XX____/

4OOOOOO           1|O|O|O             3OOOOOO          4OOOOOO

 |||O||            ||||O|              ||||O|           ||||||

 ||||||            ||O|||              ||O|||           ||OOO|

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab/=LAb/SOLb      Bbm/A= SIbm/LAb     Cm/=DOm/SIb      Db =REb

 

 

\___XX_/         \ XXO___/           \ XX____/        \ XO____/

4OOOOOO           6OOOOOO             1||O|O|          1|||||O

 ||||||            ||||||              |||O||           |||OO|

 |OO|||            ||||||              |||||O           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab5=LAb5          Bbm=SIbm/RE         Cm6=DOm6         Db#=REb#5

 

 

\X_____/         \ XX____/           \ X_____/        \ XOX___/

8OOOOOO           1||||||             3OOOOOO          1|||||O

 ||||O|            ||||OO              ||||O|           |||OO|

 ||O|||            ||OO||              ||O|||           ||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab6=LAb6          Bbm/G= SIbm/SOLb    Cm7=DOm7         Db#=REb#5

 

 

\XX____/         \ X_____/           \ O__OOO/        \ XX_O__/

1||OOOO           1|O|O|O             1||||||          1|||||O

 ||||||            ||||O|              ||O|||           ||||O|

 ||||||            ||O|||              |O||||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab6=LAb6          Bbm=SIbm7           Cma=DOmaj7       Dbb=REbb5

 

 

\XX____/         \ ______/           \ X__O_O/        \ X___O_/

1||OOO|           1OO|||O             1||||O|          1||||||

 |||||O            |||O||              |OO|||           ||||||

 ||||||            ||O|O|              ||||||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           |O|O|O

 

 Ab7=LAb7          Bbmaj= SIbmaj7      Cma=DOmaj7       Db/=REb/SI

 

 

\XX____/         \ X_____/           \ X_____/        \ X_____/

4OOOOOO           3OOOOOO             3OOOOOO          1|O|O|O

 |||O||            ||||||              |||O||           ||||O|

 ||||||            |||||O              ||O|O|           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Ab7=LAb7          Bbmaj= SIbmaj9      Cma=DOmaj7       Db/=REb/SIb

 

 

\O_O_OO/         \ XX____/           \ X_OOOO/        \ X_____/

1|||O||           1||||OO             1||||||          1|||O|O

 |O||||            ||||||              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||OO||              |O||||           |OO|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/MI  Bbsus= SIbsus2      Cma=DOmaj9       Db/=REb/DO

 

 

\O____O/         \ X_____/           \ X__O__/        \ X_____/

1|||O||           3OOOOOO             1||||OO          4OOOOOO

 |OO|||            ||||||              ||||||           |||O||

 ||||O|            ||O|||              |OO|||           ||O|O|

 ||||||            ||||O|              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/MI  Bbsus= SIbsus2/SOL  Csu=DOsus        Db/=REb/DO

 

 

\X_O__O/         \ X_____/           \ XX_O__/        \ X___X_/

1|||O||           1|O|O|O             1||||OO          4OOOOOO

 |O||||            ||||||              ||||||           ||||||

 ||||O|            ||O|||              ||O|||           ||OO||

 ||||||            ||||O|              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/MI  Bbsus= SIbsus4/LAb  Csu=DOsus        Db5=REb5

 

 

\XXO_OO/         \ ______/           \ X___X_/        \ X_____/

1|||O||           1O||||O             3OOOOOO          1|O|O|O

 ||||||            |O|O||              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||O|O|              |OOO||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/MI  Bdim/= SIdim/LA     Csu=DOsus2       Db6=REb6

 

 

\XXO___/         \ X_O_O_/           \ X_OO__/        \ X___O_/

1||||||           1|||||O             1||||||          1||||||

 ||||||            |O|O||              ||||||           ||||||

 ||||||            ||||||              |O||OO           ||O|||

 |||OOO            ||||||              ||||||           |O|O|O

 

 Abdim= LAbdim/MIb Bdim/= SIdim/LA     Csu=DOsus2       Db7=REb7

 

 

\X_O_O_/         \ XXO_O_/           \ X_____/        \ XXO___/

1|||O|O           1|||||O             3OOOOOO          1|||||O

 |O||||            |||O||              ||||||           |||OO|

 ||||||            ||||||              ||OO||           ||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/FA  Bdim/= SIdim/LA     Csu=DOsus2       Dbaug= REbaug/RE

 

 

\XXO_O_/         \ X_O_O_/           \ XXO___/        \ _O_O__/

1|||O|O           1|||O|O             1||||O|          1O||||O

 ||||||            |O||||              |||O||           ||||O|

 ||||||            ||||||              |||||O           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/FA  Bdim/= SIdim/LAb    Csus2= DOsus2/LA Dbaug= REbaug/SOL

 

 

\XX____/         \ XXO_O_/           \ __OOO_/        \ _X___O/

1||||||           1|||O|O             1||||||          1||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||OOO|

 ||O|O|            ||||||              OO|||O           O|||||

 |||O|O            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim/FA  Bdim/= SIdim/LAb    Csus2= DOsus2/SI Dbdim= REbdim/LA

 

 

\X_O_O_/         \ XX____/           \ X_OOO_/        \ XO_O_O/

1|||O|O           1||||||             1||||||          1||||||

 |O||||            ||||||              ||||||           ||O|O|

 ||||||            ||O|O|              |O|||O           ||||||

 ||||||            |||O|O              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim7    Bdim/= SIdim/LAb    Csus2= DOsus2/SI Dbdim= REbdim/LA

 

 

\XXO_O_/         \ _XOOO_/           \ _XOO_O/        \ XO____/

1|||O|O           1O|||||             1||||O|          1||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||OOO|

 ||||||            |||||O              O|||||           |||||O

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim7    Bdim/= SIdim/SOL    Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/LA

 

 

\XX____/         \ __OOO_/           \ X_OO_O/        \ O__O_O/

1||||||           1|||||O             1||||O|          1||||||

 ||||||            |O||||              ||||||           |OO|O|

 ||O|O|            O|||||              |O||||           ||||||

 |||O|O            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abdim= LAbdim7    Bdim/= SIdim/SOL    Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/SI

 

 

\XX____/         \ XXOOO_/           \ X__O_O/        \ X__O_O/

4OOOOOO           1|||||O             1||||||          1|O||||

 ||||||            ||||||              ||O|||           ||O|O|

 ||O|||            ||||||              |O||O|           ||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abm=LAbm          Bdim/= SIdim/SOL    Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/SIb

 

 

\XXO___/         \ X_O_O_/           \ X__O__/        \ XX____/

1||||||           1|||O|O             1||||||          1||||||

 ||||||            |O||||              ||O|||           ||O|O|

 ||||||            ||||||              |O||OO           |||O|O

 |||OOO            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abm=LAbm/RE       Bdi=SIdim7          Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/SIb

 

 

\O___OO/         \ XXO_O_/           \ XXOO_O/        \ _XOO_O/

1||OO||           1|||O|O             1||||O|          1||||||

 |O||||            ||||||              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||||||              ||||||           O|||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Abm=LAbm/MI       Bdi=SIdim7          Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/RE

 

 

\OX___O/         \ XX____/           \ XXO___/        \ XXOO_O/

4OOOOOO           1||||||             3OOOOOO          1||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||O|

 ||O|||            ||O|O|              |||OO|           ||||||

 ||||||            |||O|O              ||||||           ||||||

 

 Abm=LAbm/MI       Bdi=SIdim7          Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim/RE

 

 

\XX__OO/         \ ______/           \ X____O/        \ X__O_O/

1||OO||           1||||||            10OOOOOO          1|O||||

 ||||||            OO|||O              ||||||           ||O|O|

 ||||||            ||||O|              ||OO||           ||||||

 ||||||            ||OO||              ||||O|           ||||||

 

 Abm=LAbm/MI       Bm =SIm             Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim7

 

 

\XX____/         \ X_____/           \ X___XO/        \ XX____/

1||||||           1||||||             5OOOOOO          1||||||

 ||||||            |O|||O              ||||||           ||O|O|

 ||||||            ||||O|              ||||||           |||O|O

 ||OOOO            ||OO||              ||||||           ||||||

 

 Abm/G= LAbm/SOLb  Bm =SIm             Csus2= DOsus2/MI Dbdim= REbdim7

 

 

\XX____/         \ XXO___/           \ __OO__/        \ X_____/

1||||||           1||||||             1||||OO          4OOOOOO

 ||||||            |||||O              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||||O|              OO||||           ||OO||

 ||OOOO            |||O||              ||||||           ||||||

 

 Abm=LAbm7         Bm =SIm             Csus2= DOsus2/FA Dbm=REbm

 

 

\XX____/         \ XO____/           \ _X____/        \ XX___O/

4OOOOOO           1||||||             1||||OO          1|||O||

 ||||||            |||||O              |||O||           ||O|O|

 ||OO||            ||||O|              O|O|||           ||||||

 ||||||            ||OO||              ||||||           ||||||

 

 Abs=LAbsus        Bm/=SIm/LA          Csus4= DOsus4/LA Dbm=REbm

 

 

\X_____/         \ X_O_O_/           \ XX____/        \ X___XO/

1|O|O|O           1||||||             1||||O|          4OOOOOO

 ||||||            |O|O|O              |||O||           ||||||

 ||O|||            ||||||              ||O||O           ||OO||

 ||||O|            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Absus= LAbsus2/FA Bm/=SIm/LA          Csus4= DOsus4/LA Dbm=REbm

 

 

\XX____/         \ X_O___/           \ X__OO_/        \ XO___O/

1||O|O|           1||||||             1||||||          1|||O||

 |||O||            |O|O|O              ||||||           ||O|O|

 ||||||            ||||O|              |OO||O           ||||||

 |||||O            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Adim/= LAdim/LAb  Bm/=SIm/LA          Csus4= DOsus4/SI Dbm=REbm/LA

 

 

\O_X__O/         \ X_____/           \ X_____/        \ O____O/

1||||||           1||||||             3OOOOOO          1|||O||

 |||O||            |O|O|O              ||||||           |OO|O|

 |O||||            ||||O|              ||O|||           ||||||

 ||||O|            ||O|||              ||||O|           ||||||

 

 Adim/= LAdim/MI   Bm/=SIm/LA          Csus4= DOsus4/SIbDbm=REbm/SI

 

 

\XX____/         \ XXO_O_/           \ __OO__/        \ X_____/

1||O|OO           1||||||             1||||OO          4OOOOOO

 |||O||            |||O|O              ||||||           ||||O|

 ||||||            ||||||              OO||||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Adim/= LAdim/FA   Bm/=SIm/LA          Csus4= DOsus4/RE Dbm=REbm/SI

 

 

\XX____/         \ __OOO_/           \ X__O_O/        \ O____O/

3OOOOOO           1||||||             1||||O|          1|||O||

 ||||O|            OO||||              ||||||           |OO|O|

 |||O||            |||||O              |OO|||           ||||||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Adim/= LAdim/FA   Bm/=SIm/SOL         Csus4= DOsus4/MI Dbm=REbm7

 

 

\XX____/         \ __OO__/           \ XX_O_O/        \ X_____/

1||O|O|           1||||||             1||||O|          4OOOOOO

 |||O||            OO||||              ||||||           ||||O|

 |||||O            ||||OO              ||O|||           ||O|||

 ||||||            ||||||              ||||||           ||||||

 

 Adim/= LAdim/SOL  Bm/=SIm/SOL         Csus4= DOsus4/MI Dbm=REbm7

 

 

\XX____/         \ __OOO_/                            \ O__O_O/

1||O|O|           1||||||                              1||||||

 |||O|O            |O|||O                               |OO|O|

 ||||||            O|||||                               ||||||

 ||||||            ||||||                               ||||||

 

 Adim/= LAdim/SOLb Bm/=SIm/SOL                          Dbm7(= REbm7(b5)

 

 

\XX____/         \ XX____/                            \ X_____/

1||O|O|           1||||||                              1|||O|O

 |||O|O            ||||||                               ||||O|

 ||||||            ||||OO                               |OO|||

 ||||||            ||OO||                               ||||||

 

 Adi=LAdim7        Bm/=SIm/SOL                          Dbmaj= REbmaj7         

                 

 

 

         <<<<<   VOLVER                                                                                                                                                 SIGUIENTE    >>>>>>>